Notícies

08/09/2022

Club Atletisme Pollença

A la pista d'atletisme del poliesportiu Pollença

Telèfons d'informació Xisco 687 938 867 -  Xesc  656 549 183

Inici 9 de setembre

07/09/2022

Karate Club Sonkei Pollença

Telèfons de contacte, 639 277 144 (Marian) - 616 032 786 (David)

Sala de Tatamis, pavelló municipal de Pollença 

01/09/2022

      L'Àrea d'Esports INFORMA:

 

Les activitats esportives d'hivern de la temporada 2022/2023 dels adults comencen avui dia 1-09 (posa't en forma, acondicionament global, condició física, pilates, natació adults, aquagym...)

 

Les activitats esportives de natació infantil d'hivern de la temporada 2022/2023 comencen dilluns dia 12-09.

 


Avisam que des del passat 1 d'agost va entrar en vigor la nova ordenança reguladora del preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs (BOIB núm. 96 de 26 de juliol de 2022) en la qual es varen arrodonir i modificar algunes tarifes d'activitats, abonaments i preus de lloguer de pistes en relació amb l'anterior.

Un canvi important és que l'abonament per a majors de 65 anys ja no és gratuït com abans. Han de pagar la tarifa normal i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) *1.5 podran sol·licitar el descompte al ajuntament per escrit. 

També poden sol·licitar descompte sobre la tarifa d'abonaments persones amb diversitat funcional, amb una discapacitat igual o superior al 33%, pensionistes per incapacitat total, permanent o absoluta, gran invalidesa i pensionistes per orfandat amb ingressos iguals o inferiors al SMI *2. Famílies monoparentals amb ingressos igual o inferiors al SMI * 1.5. Famílies nombroses amb ingressos iguals o inferiors al SMI *3. Sempre aportant la documentació adient per escrit al ajuntament.

En quant a les tarifes de lloguer de pistes hi ha un canvi important en la tarifa del Futbol 6, en la que se dona la opció de llogar amb material o sense, essent la tarifa més econòmica.


Recordam alguns punts a tenir en compte pels cursistes:

  • Les quotes son mensuals i el pagament de la mensualitat es farà dia 26 de cada mes anterior al venciment, en cas contrari es perd la plaça.

  • Si no és abonat, dins el primer rebut del curs ha de pagar la matrícula d'inscripció de 8 € de validesa anual. Totes les matrícules es renoven al inici de cada any en curs.
  • La no assistència continuada i no justificada durant dos mesos a un curs o activitat és baixa automàtica.

  • Els canvis de grup o baixes es faran per escrit mitjançant WhatsApp o correu electrònic (esports@ajpollenca.net) abans de dia 26 del mes anterior al canvi o baixa.

  • En el cas de baixa de rebuts domiciliats, la baixa serà efectiva el primer mes que no s'hagi pagat el rebut.

  • En els casos de canvis d'horaris o suspenció de grups per causes meteorològiques o altres causes només s'avisarà mitjançant correu electrònic i APP, per tant és recomenable que els cursistes comprobin les dades de contacte que disposem a l'àrea d'esports.

 

16/08/2022

Dates d'inscripcions per les activitats d'hivern 2022 - 2023

(natació, posa't en forma, acondicionament global, condició física i pilates)

A la web al menú Esports i a les Activitats Aquàtiques o Activitats Dirigides hi haurà l'enllaç per a les preinscripcions de usuaris nous.

«  1  »