ESTADES ESTIU'22

Telèfon de contacte Estades 625 12 32 44

MASCARETA per anar amb el BUS!!!

MASCARILLA para ir en BUS!!!

POLLENÇA

ATENCIÓ! divendres 1 de juliol comencen les estades amb escoleta matinera i mejador! 

ATENCIÓN!viernes 1 de julio comienzan las Estades, con escoleta matinera i comedor!

PORT DE POLLENÇA

ATENCIÓ! divendres 1 de juliol comencen les estades amb escoleta matinera i mejador i entrada/recollida serà al CEIP Miquel Capllonch! 

ATENCIÓN! viernes 1 de julio comienzan las Estades, con escoleta matinera i comedor y la entrada/salida sera en CEIP Miquel Capllonch!

 

MENJADOR 

Preu del menjador: 5,50€/dia. és paga al monitor el mateix matí. També podeu dur el vostre dinar de casa!

El servei de menjador del Port serà al CEIP miquel Capllonch

El servei de menjador de Pollença será al Bar del Pavelló

COMEDOR

precio del comedor: 5,50€/día. se paga al monitor por la mañana. Tambien podeis traer vuestra comida de casa!

El servicio de comedor en el Puerto será en CEIP miquel Capllonch

El servicio de comedior en Pollença será en el Bar del Pavelló

Programació / programacion Port de Pollença

Programació /programación Pollença

Documentació / Documentación

 

A qui va dirigida aquesta activitat?

A infants d’entre 4 (any 2018) i 12 anys (any 2010)

 

Quina durada tenen les estades d’estiu?

 

Del 27 juny al 14 de juliol
Del 15 juliol al 29 de juliol
Del 1 agost al 17 d’agost 
Del 18 agost al 2 de setembre

 

On es fan les estades?

Al Poliesportiu de Pollença i al CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença.

 

Quines activitats realitzen?

Bicicleta, psicomotricitat, jocs aquàtics, jocs esportius, tennis, activitats d'aventura, excursions, jocs a la platja, música, reciclatge, cavalls, espai de recreació, tallers...

 

Quina dinàmica tenen?

07:30 a 8:30 h Servei de Guarderia

08:30 a 09:00 h Entrada

09:00 a 13:00 h Activitats segons programa

13:00 a 14:00 h Recollida

14:00 a 15:00 menjador (Preu menjador *5,50 també poden dur el seu menjar de casa de l'1 de juliol fins al 31 d'agost

15:00 a 15:30 recollida menjador

 

Quins preus tenen?

ESTADES D'ESTIU EMPADRONATS NO EMPADRONATS
NO ABONAT ABONAT NO ABONAT ABONAT
15 dies 107,25 € 93,50  € 149,96 € 134,96 €
30 dies 195,00 € 170,00 € 272,66 € 245,39 €

Els descomptes en els preus de les Estades s'aconsegueixen exclusivament si es disposa d'abonaments anuals.