NOTICIES /NOTICIAS

PER RECORDAR

QUINZENES JULIOL 3 A 14 / 17 A 31 

QUINZENES AGOST 1 A 16 / 17 A 31 (2 I 15 D'AGOST FESTIU, no hi haurà estades)

- Aigua suficient.

- Marcau la roba dels vostres infants .

- Els objectes perduts es deixen a l'oficina del Pavelló (els de Pollença) i a la recepció de la piscina coberta o CEIP Miquel Capllonch (els del Port)

- EXCURSIONS: si surten a les 08:00h arriven a les 13.00h i si surten a les 09:00h arriven a les 13:30h (a no ser que marqui el contrari la programació).

PARA RECORDAR

- Agua suficiente.

- Marcad la ropa de sus niños.

- Los objetos perdidos se dejan en la oficina del Pabellón (los de Pollença) y en la recepción de la piscina cubierta o CEIP Miquel Capllonch (los del Puerto)

- EXCURSIONES: si salen a las 08:00h llegan a las 13.00h y si salen a las 09:00h llegan a las 13:30h (a menos que marque lo contrario la programación).


 

PROGRAMACIÓ POLLENÇA

28 a 31 agost (53.879 bytes)
21 a 25 d'agost (110.679 bytes)
14 a 18 d'agost (55.727 bytes)
7 a 11 d'agost (52.982 bytes)
31 juliol i 4 agost (52.491 bytes)

PROGRAMACIÓ PORT

28 a 31 agost Port (51.413 bytes)
21 a 25 d'agost (51.424 bytes)
14 a 18 d'agost (51.758 bytes)
7 a 11 d'agost (51.511 bytes)
31 juliol i 4 agost (48.290 bytes)

Informació pares / Información padres

Menú menjador Agost

Menú menjador Agost (109.709 bytes)