Estades d'estiu Pollença 2023

DADES

ESTADES D'ESTIU POLLENÇA 2023
- Data d'inici 26/06/2023 - Data finalització 08/09/2023
PREINSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ

INICI DE PREINSCRIPCIONS: 30 DE MAIG A LES 8:30H

En quan a les normes que regeixen l'accés al servei:

  • Hi ha una prelació quant a places per a persones empadronades respecte de les no empadronades. Només es podran inscriure no empadronats en el cas que no es cobreixin les places destinades a les persones empadronades.
  • En el cas de no empadronats hi ha una prelació en ordre d'inscripció d'abonats respecte de no abonats.
  • Reserva d'un 3% de places per a usuaris amb discapacitat empadronats al municipi o altres grups d'integració social .

En quan a les normes que regeixen el regim de bonificacions:

  • Descompte d'un 10 % per al segon germà o germana inscrit.
  • Descompte d'un 15 % per al tercer germà o germana inscrit i en endavant.

 

IMPORTANT:

 

- Després de registrar la preinscripció rebreu un correu electrònic automàtic que garanteix que heu emplenat totes les dades correctament, però no que tingueu plaça. Si no el rebeu automàticament en finalitzar la preinscripció serà que no s’ha registrat (comproveu la safata de correu no desitjat).

- Una vegada revisades les places, si teniu plaça vos enviarem un correu electrònic per confirmar la inscripció amb tota la informació de com fer el pagament de la quota i signar els fulls d’inscripció.

- Només tendran dret a assistir a la setmana gratuïta del 26 al 30 de juny els qui s'apuntin tot el mes de juliol, i a la setmana gratuïta del 1 al 8 de setembre els qui s'apuntin tot el mes d'agost.

- Horaris:  7.30h a 8.30h escola matinera*

 8.30h a 9.00h entrada

9.00h a 13.00h activitats

13.00 a 14.00h recollida

14.00h a 15.00 menjador*

* l'escola matinera i el servei de menjador només disponibles els mesos de juliol i agost.