Ajuntament de Pollença

Normes bàsiques d'ús de la piscina

- Obligatori l'ús de gorra de bany.
- Obligatori utilitzar xancles a la zona de la piscina.
- Obligatori dutxar-se abans de realitzar la immersió a les piscines.
- No es pot fumar ni menjar dins el recinte.


Aquells usuaris que provoquin altercats, molèsties a altres usuaris, no respectin el compliment de les normes o no respectin el personal, podràn ser expulsats del recinte sense dret a la devolució de la taxa satisfeta.

A més se els hi podrà denegar l'accés al recinte el temps que la direcció consideri més adient.
Important:


- Tots els cursistes que no siguin socis de l'àrea d'esports hauran de pagar una matricula de 8€/empadronats i 12€/ no empadronats per a realitzar les activitats.
- No es guardarà plaça als grups, llevat que hi hagi força major degudament justificat.