Ajuntament de Pollença

Tarifes - Classes particulars

Classes particulars

 

Tarifes

Preus

Pilates Abonat Empadronat 

25€/mes

Pilates No Abonat Empadronat 

37€/mes

Pilates Abonat No Empadronat

37€/mes

Pilates  No Abonat No Empadronat

45€/mes

Activitat física dirigida 2 sessions Abonat  Empadronat

21,03€/mes

Activitat física dirigida 2 sessions No Abonat  Empadronat/

27,75€/mes

Activitat física dirigida 2 sessions Abonat  No Empadronat

27,75€/mes

Activitat física dirigida 2 sessions  No Abonat  No Empadronat

36,70€/mes

Activitat física dirigida 3 sessions Abonat  Empadronat

23,72€/mes

Activitat física dirigida 3 sessions No Abonat  Empadronat

31,33€/mes

Activitat física dirigida 3 sessions Abonat  No Empadronat

32,22€/mes

Activitat física dirigida 3 sessions  No Abonat  No Empadronat

42,96€/mes

Activitat física Major 65 anys Abonat Empadronat

15€/mes

Activitat física Major 65 anys No Abonat Empadronat

37€/mes

Activitat física Major 65 anys No Abonat No Empadronat

45€/mes

Natació Infantil 1 sessió (30/40min) Abonat Empadronat

12,98€/mes

Natació Infantil 1 sessió (30/40min) No Abonat Empadronat

17,01€/mes

Natació Infantil 1 sessió (30/40min) Abonat No Empadronat

17,01€/mes

Natació Infantil 1 sessió (30/40min) No Abonat No Empadronat

22,38€/mes

Natació Infantil 2 sessions (30/40min) Abonat Empadronat

25,51€/mes

Natació Infantil 2 sessions (30/40min) No Abonat Empadronat

34,01€/mes

Natació Infantil 2 sessions (30/40min) Abonat No Empadronat

34,46€/mes

Natació Infantil 2 sessions (30/40min) No Abonat No Empadronat

45,65€/mes

Natació Adult 1 sesió (50min) Abonat Empadronat 

19,69€/mes

Natació Adult 1 sesió (50min) No Abonat Empadronat 

25,06€/mes

Natació Adult 1 sesió (50min) Abonat No Empadronat 

25,06€/mes

Natació Adult 1 sesió (50min) No Abonat No Empadronat 

32,12€/mes

Natació Adult 2 sessions (50min) Abonat Empadronat 

24,17€/mes

Natació Adult 2 sessions (50min) No Abonat Empadronat 

33,12€/mes

Natació Adult 2 sessions (50min) Abonat No Empadronat 

32,22€/mes

Natació Adult 2 sessions (50min) No Abonat No Empadronat 

43,86€/mes

Natació Adult 3 sessions (50min) Abonat Empadronat 

26,85€/mes

Natació Adult 3 sessions (50min) No Abonat Empadronat 

36,25€/mes

Natació Adult 3 sessions (50min) Abonat No Empadronat 

35,50€/mes

Natació Adult 3 sessions (50min) No Abonat No Empadronat 

48,33€/mes

Natació Triatló 2 sessions (70 min) Abonat Empadronat 

34€/mes

Natació Triatló 2 sessions (70 min) No Abonat Empadronat

38€/mes

Natació Triatló 2 sessions (70 min) Abonat No Empadronat

38€/mes

Natació Triatló 2 sessions (70 min) No Abonat No Empadronat 

40€/mes

Natació Major 65 anys Abonat Empadronat 

15€/mes

Natació Major 65 anys Abonat No Empadronat 

33,12€/mes

Natació Major 65 anys No Abonat No Empadronat 

43,86€/mes

Cesió ús temporal 90 minuts per classe particular  
(Cesió de la instal·lació de ús temporal per donar classes particulars)

10€/ hora y media.

Cesió ús temporal 90 minuts por classe col·lectiva  
(Cesió de la instal·lació de ús temporal per donar classes col·lectives)

25€/ hora y media

Matricula cursos No Abonats Empadronats

8€/año

Matricula cursos No Abonats No Empadronats

12€/anual